โปรเจคภาพยนตร์ “ผีใช้ได้ค่ะ A Useful Ghost” ชนะเลิศ Production support จาก Open Doors Hub เทศกาล Locarno Film Festival 2021

โปรเจคภาพยนตร์ A Useful Ghost ‘ผีใช้ได้ค่ะ’ กำกับโดยรัชฏ์ภูมิ บุญบัญชาโชค ชนะเลิศรางวัล Production support จากการนำเสนอโปรเจคภาพยนตร์เพื่อร่วมทุนสร้าง จัดโดย Open Doors Hub ส่วนหนึ่งของเทศกาลภาพยตร์นานาชาติ Locarno Film Festival ครั้งที่ 75 ประจำปี 2021 ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ร่วมสนับสนุนเงินรางวัลโดย Swiss production support fund visions sud est

A Useful Ghost ‘ผีใช้ได้ค่ะ’ เป็นหนึ่งในสองโปรเจคจากไทย และหนึ่งในแปดโปรเจคภาพยนตร์ขนาดยาวจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมองโกเลีย เพื่อนำเสนอโปรเจคภาพยนตร์เพื่อร่วมทุนสร้าง จัดโดย Open Doors Hub/Lab ที่เป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโลคาร์โน่ โครงการนี้จะช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้กับคนทำหนังจากภูมิภาคต่างๆทั่วโลก โดยมีระยะเวลากำหนดแบบเฉพาะเจาะจงในแต่ละภูมิภาคเป็นเวลา 3 ปี

ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.locarnofestival.ch/LFF/press/press-releases/2021/Open-Doors-Hub-and-Lab-prize-winners-2021

Related